Danh Mục Sản Phẩm

   BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE

                                     BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE    
             
THAY KÍNH CẢM ỨNG            
iPhone 5 / 5s : 400.000            
iPhone 6  : 600.000            
iPhone 6 plus : 700.000            
             
THAY SƯỜN            
  iPhone 5 / 5s : 600.000            
  iPhone 6/6Plus : 1.700.000            
             
             
Tên hàng hóa
IPHONE 4 IPHONE 4S IPHONE 5 IPHONE 5S IPHONE 6 IPHONE 6+
Thay màn hình + cảm ứng iPhone 650.000  650.000 1.700.000 1.700.000 2.200.000 3.200.000
Thay IC nguồn 700.000 950.000 1.000.000 1.200.000 1.650.000 1.850.000
Thay dây/nút nguồn 200.000 200.000 250.000 350.000 500.000 550.000
Thay nắp sau 100.000 100.000        
Thay camera 250.000 300.000 300.000 350.000 500.000 800.000
Thay nút home 250.000 250.000 250.000      
Thay jack 250.000 250.000 300.000 350.000 450.000 550.000
Thay mic 250.000 250.000 300.000 350.000 450.000 750.000
Thay chuôi sạc 250.000 300.000        
Thay pin 250.000 250.000 300.000 350.000 450.000 550.000
Thay loa 200.000 250.000 250.000 300.000 450.000 500.000
Thay rung 150.000 200.000 200.000 250.000 350.000 450.000
Thay dây nguồn chân sạc     300.000 350.000 500.000 550.000
Sữa lỗi no wifi 700.000 850.000 900.000 1.500.000 1.500.000  
Sửa lỗi sóng yếu 900.000 950.000 1.400.000 1.500.000    
Sữa lỗi không âm thanh 600.000 900.000 1.000.000 1.500.000    
Sữa lỗi mất imei iPhone 1.000.000   2.850.000      
Sửa lỗi không nhận máy tính 650.000   900.000 1.300.000    
Sửa lỗi camera do main     650.000 1.200.000    
             
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!